Armourcoat ltd har som policy att tillverka alla produkter så miljövänliga som möjligt, från råvara ända fram till tillverkning, packning och applicering. Den huvudsakliga råvaran i polerad puts är marmorkross.

Marmorkrossen som används i våra produkter är inte bruten speciellt för detta ändamål, utan en återvunnen och utvald biprodukt från tillverkningen av marmorplattor och marmorskivor. Detta skapar en positiv miljövårdseffekt genom att vår puts får denna biprodukt återvunnen i stället för att användas som fyllnadsmassa.

Vår polerade puts blir under applicering sammanpressad i flera skikt till en mycket tunn och hård yta. Det innebär att de mineraler som måste brytas för att ingå i vår puts, inte används i några större volymer, vilket är fallet med annan puts. Armourcoats polerade puts är inte bara bra i miljövårdsaspekt, utan även bra ur byggnadssynpunkt, eftersom produkten är ånggenomsläpplig och låter ytan andas. Därför är denna produkt särskilt lämplig för äldre eller historiska byggnader som inte är konstruerade med moderna fuktskydd.

Till skillnad från färg, avger inte vår puts någon strålning under applicering eller under månaderna efter. Vårt miljövårdsengagemang inkluderar införandet av vattenbaserad ?colourwash? och vax, som är helt miljövänligt och mycket mer andvändarvänligt. Polerad puts är mycket mer varaktigt än t ex färg, väv-, pappers- eller vinyltapeter. Polerad puts blir mer ekonomisk i det långa loppet eftersom det även sparar på miljön.

Putsen levereras i återvunnet pappersmaterial, på pallar återvunna från matindustrin, där de av hygieniska skäl endast används en gång. Vår puts har även, med positivt resultat, genomgått ett antal brandtester. Putsen fattar inte eld och avger inte heller några giftiga gaser under förbränning.