Högblank, kallas även Marmorino eller Venetian stucco/plaster

Läs mer här