Polerad puts

Polerad Puts

Polerad Puts är samlingsnamnet för ett flertal tekniker som vi med vår marmorkrossbaserade kalkputs kan åstadkomma. Genom att variera utförande och storlek på marmorkrossen kan vi skapa en mängd olika ytor, från Spatulata som ger en högblank glatt yta, till KonCrete eller Travertin som har en varierande öppen textur.

Här nedan följer de olika standardteknikerna: 

  • Spatulata  – Högblank, kallas även Marmorino eller Venetian stucco/plaster 
  • Smooth     – Ger en slät yta, kallas även Stucco lustro
  • Armuralia – Påminner om Smooth men med ett livligare mönster
  • Pitted        – Öppen textur men len att ta på, som en lätt polerad kalksten
  • Travertin   – Som namnet antyder så påminner denna teknik om travertinsten
  • Dragged   – Riktat vågrätt mönster, påminner om naturligt åldrad sten
  • KonCrete – Som namnet antyder så kan vi med den här tekniken efterlikna
                           betongens många olika utseenden
  • Clime – Naturlig lerputs som är gjord av naturliga mineraler. Läs mer här

Läs mer om Polished plaster här